Witamy!

         

Wymogi prawne/nasza misja

        Budynek sprawny technicznie to podstawowy cel i praca każdego zarządcy i administratora. Dzięki temu mieszkańcy mogą czuć się komfortowo i bezpiecznie !

 

My chcemy w tym Państwu pomóc.

 

       Przeglądy wskazane w Prawie Budowlanych i w przepisach szczegółowych dadzą Państwu trafioną diagnozę sprawności technicznej elementów składowych budynku i jego instalacji.Konserwacja techniczna pozwoli Państwu utrzymać stan techniczny na odpowiednim i użytkowym poziomie. Remonty pozwolą Państwu usunąć efekty starzenia i zużycia technicznego budynku i jego instalacji i przywrócić im pierwotne walory techniczne i estetyczne. Nadzór techniczny pozwoli Państwu skoordynować , zsynchronizować, ustalić priorytety i zapewnić właściwą jakość oraz sprawność wszystkich procesów technicznych które istnieją teraz lub będą realizowane w przyszłości.

 

      Wiele obszarów branżowych w którym się obracamy pozwoli Państwu zdobyć niezbędną wiedzę i ustalić realne koszty utrzymania budynku. Państwa Plany Gospodarcze i Plany Remontowe jeszcze bardziej przybliżą się do najbardziej optymalnych i uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań jakie Zarządca może zaprezentować mieszkańcom budynku. Cena którą Państwu proponujemy za nasze usługi mamy nadzieje ze nie jest wygórowana.

 

     Skalkulowana na podstawie średniej wielkości budynku wypracowana została dzięki sprawnej organizacji, likwidacji zbędnych kosztów, skutecznym metodom negocjacji z naszymi partnerami biznesowymi oraz realnej ocenie wartości tego typu usług opartej na faktycznym wysiłku i wycenie rynkowej specjalistycznej wiedzy technicznej w naszym regionie. Jesteśmy ubezpieczeni i daleko nam do pseudofachowców robiących byle jak i za byle jakie pieniądze jak też do sztucznego śrubowania cen uzasadnionego na rynku tworzeniem wizji szczególnych zalet i dużej trudności do prostych w sumie czynności technicznych.