Ceny podstawowe usług w 2022 roku:


1.Pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej 5-letnie i roczne ( przegląd elektryczny ):

-budynku do 20 lokali –
od 48 zł brutto za lokal ( min. 500 zł brutto za jeden termin przeglądu,600 zł brutto za dwa terminy przeglądu ), wg indywidualnej wyceny

-budynku od
 20  do 50 lokali - 42 zł brutto za lokal

-budynku od 50 do 200 lokali – 
39 zł brutto za lokal

-budynku od 200 do 300 lokali –
36 zł brutto za lokal

-budynku od 300 do 500 lokali –
33 zł brutto za lokal

-budynku powyżej 500 lokali –
30 zł brutto za lokal

Części wspólne, instalacja odgromowa, garaże, lokale użytkowe - wycena dodatkowa indywidualna


Dodatkowo wykonujemy : pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego( obowiązkowa kontrola minimum raz w roku zgodnie z §2 ust. 1 pkt 9 i § 3 ust. 3 Rozp. MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów )

- od
3 zł brutto / punkt pomiarowy

-sprawdzenie prądowego wyłącznika pożarowego – od
100 zł brutto / szt.

2.Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej( przegląd gazowy):

-budynku do 20 lokali – od
15 zł brutto za lokal ( min.300 zł brutto za jeden termin przeglądu , 400 zł brutto za dwa terminy przeglądu ), wg indywidualnej wyceny

-budynku od 20 do 150 lokali -
11 zł brutto za lokal

-budynki powyżej 150 lokali -
10 zł brutto za lokal

3.Przegląd kominiarski ( wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna ):

-budynku do 20 lokali – od
65 zł brutto za lokal ( min. 500 zł brutto za jeden termin przeglądu , 800 zł brutto za dwa terminy przeglądu ), wg indywidualnej wyceny

-budynku od 20 do 100 lokali- od
55 zł brutto za lokal ( wentylacja grawitacyjna bez piecyków w lokalach ),
58 zł brutto za lokal ( wentylacja grawitacyjna z piecykami w lokalach ),
60 zł brutto za lokal ( wentylacja mechaniczna* )

-budynku powyżej 100 lokali – od
52 zł brutto za lokal ( wentylacja grawitacyjna bez piecyków w lokalach ),

56 zł brutto za lokal ( wentylacja grawitacyjna z piecykami w lokalach ),

57 zł brutto za lokal ( wentylacja mechaniczna*)

* Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego do kontroli kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych ( wentylacja mechaniczna ) uprawnione są wyłącznie osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane i aktualny wpis Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa. Osoby posiadające dyplom mistrza kominiarskiego nie są uprawnione do kontroli wentylacji mechanicznej.


4.Okresowe przeglądy budowlane roczne i 5-letnie:

-budynku o powierzchni do 3000 m2 :
650 zł brutto roczny i 750 zł brutto 5-letni

-budynku o powierzchni od 3000 m2 do 6000 m2 :
850 zł brutto roczny i 950 zł brutto 5-letni

-budynku o powierzchni od 6000 m2 do 10000 m2 :
1050 zł brutto roczny i 1250 zł brutto 5-letni

-budynku o powierzchni powyżej 10000 m2 : od
0,15 zł brutto / m2 wg indywidualnej wyceny

5.Przeglądy roczne i 5-letnie urządzeń oraz instalacji ppoż:

- gaśnice od
10 zł brutto / szt.
- hydranty od
25 zł brutto / szt.
- czujniki CO2 i LPG od
10 zł brutto / szt.
- systemy oddymiające od
200 zł brutto / komplet

6.Ocena efektywności energetycznej ogrzewania, kotłów i systemu klimatyzacji: ( art. 23 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków Dz. U. 2014 poz. 1200 ) oraz świadectwa energetyczne

- od
1000 zł brutto/ budynek

7.Pomiary natężenia dźwięku, hałasu:

-od
50 zł brutto / punkt pomiarowyFirma zatrudnia pracowników z aktualnymi uprawnieniami do : przeglądów kominiarskich ( dyplom mistrza kominiarskiego, uprawnienia budowlane ), przeglądów wentylacji mechanicznej( uprawnienia budowlane ), przeglądów budowlanych (uprawnienia budowlane konstrukcyjne i sanitarne ), przeglądów gazowych ( uprawnienia E i D w grupie G3 ), przeglądów elektrycznych i pomiarów ( uprawnienia E i D w grupie G1 ), przeglądów instalacji i urządzeń ppoż

W przypadku organizacji konkursów ofert uprzejmie prosimy przesyłać zapytania ofertowe na e-mail: przeglad-budynku@wp.pl Przygotujemy dla Państwa atrakcyjną propozycję cenową.